top of page

Praktische Informatie

Tarieven

 

Voor kinderen:

Een sessie duurt 45 minuten. Naast de sessie worden standaard 15 minuten gerekend voor de voorbereiding en het bijhouden van aantekeningen in het dossier. Het tarief hiervoor is €105 per gesprek. Dit geldt voor zowel het intakegesprek met ouders / verzorgers als de sessies met je kind. Een langer gesprek is ook mogelijk, korter, of meerdere korte contactmomenten via mail of WhatsApp. De prijs hiervoor wordt vooraf aangegeven.

  • Eerste telefonisch gesprek: gratis

  • Telefonisch gesprek (kwartier): €36,75 

  • Reiskosten schoolgesprek: de helft van de reistijd wordt in rekening gebracht

  • Verslagen: op verzoek van de ouders (ook verslagen voor derden worden enkel op verzoek van de ouders geschreven): €68,- voor een kort verslag, uitgebreid verslag in overleg.

Voor volwassenen:

Een sessie duurt 1 uur. Het tarief hiervoor is €141,75. Een andere tijdsduur kan vooraf in overleg worden afgesproken.

Telefonisch advies en verslagen: zie boven.

Wanneer je een afspraak wilt annuleren of verzetten, dient dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of via whatsapp te worden doorgegeven (ook via de voicemail), anders wordt de afspraak alsnog in rekening gebracht.

Vergoeding: via de zorgverzekeraar

De praktijk voor cognitieve gedragstherapie en kindertherapie Norma de Graaf is een eerstelijns psychologen en orthopedagogen praktijk, en een praktijk voor kindertherapie. Vanaf 1-1-15 kunnen vergoedingen als volgt geregeld zijn:

Het valt bij de zorgverzekering onder de aanvullende verzekering door lidmaatschap van het NVPA: in de zorggids staat de praktijk vermeld onder het kopje “psychosociale zorg” onder de naam: praktijk voor CGT en kindertherapie.

Op de website van de Beroepsvereniging NVPA staat een actueel overzicht van verzekeraars die de kosten (gedeeltelijk) vergoeden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nvpa.org, en bij uw zorgverzekering.

Voor therapie is geen verwijzing, noch een diagnose nodig. Dat wil zeggen dat u zonder diagnose therapie kunt volgen en hiervan, afhankelijk van uw verzekering, een (gedeeltelijke) vergoeding krijgt.  Hierdoor is uw privacy gewaarborgd; u staat niet in een systeem geregistreerd met een diagnose. De vergoeding van de zorgverzekeraar valt niet onder uw eigen risico.

Als het stellen van een diagnose tijdens therapie nodig blijkt te zijn, dan werkt Norma de Graaf hiervoor samen met verschillende collega’s en kan onderzoek ingezet worden.

Vergoeding: via Persoons Gebonden Budget of een contract met de gemeente

Als aan het probleem (gedrag) van uw kind een DSM-4 of DSM-V diagnose is verbonden, kunt u een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen waaruit de therapie vergoed kan worden. Door het lidmaatschap van de VGCt, de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie, komt eerstelijns psychologische zorg voor PGB in aanmerking voor vergoeding, mits u PGB heeft. Met het PGB kan eerstelijns psychologische zorg vergoed worden vanuit de jeugdwet via de gemeente. Ook is er soms een contract mogelijk met de gemeente. Dit is per gemeente verschillend. Norma de Graaf werkt hieraan mee, indien ouders dit zelf initiëren.

bottom of page