Werkwijze

Samenwerking, motivatie en doelgericht werken zijn in mijn werkwijze heel belangrijk. Aan het begin van de sessie bespreken we wat die keer aan bod komt. Eveneens  kan u altijd aangeven wat u wilt bespreken en wat u ervan vindt. Doelgericht en oplossingsgericht werken zodat u weet wat u kunt verwachten vind ik heel belangrijk.
Voor kinderen zijn er tekenspullen, denkspelletjes, maar ook andere creatieve activiteiten zijn mogelijk: dit is afhankelijk van wat het beste aansluit bij uw kind. Observatie en begeleiding op school is mogelijk, zo ook begeleiding via mailcontact.
Zowel voor kinderen als volwassenen geldt:

De hulpvraag staat centraal, en samen werken we concreet aan een praktische oplossing.

 

Kindertherapie en orthopedagogiek

Kindertherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen van  ongeveer 3 -18 jaar. Hierbij staat uw kind met zijn/haar klacht of probleem centraal en wordt vanuit verschillende invalshoeken naar uw kind gekeken en mee gewerkt. Hierbij stem ik me af zowel op de belevingswereld van uw kind, als op zijn/haar omgeving. De therapie richt zich zowel op de binnenwereld als op de buitenwereld van het kind. Door de combinatie van orthopedagogiek (leer- en ontwikkelingsproblemen, schoolproblemen), cognitieve gedragstherapie en mijn ervaring als leerkracht en docent /trainer werk ik zowel samen met uw kind, als met (indien nodig) de school ervan.
Het doel van de therapie is om uw kind op een ontspannen en snelle manier controle te laten krijgen over waar hij/zij last van heeft.

 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Dit gaat over wat u doet, denkt en voelt, en hoe dit samenhangt met uw klachten. Samen gaan we onderzoeken waar u last van hebt en hoe we dat op kunnen lossen. Er wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het probleem en de oorzaak ervan. We stellen samen doelen vast en gaan direct praktisch aan de slag. Bij bijvoorbeeld iemand die zich depressief voelt, slecht slaapt en veel piekert, beginnen we met het piekeren en slecht slapen. Vaak merkt u hier vrij snel een verbetering in. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van allerlei oefeningen, die we samen afstemmen.
De laatste 20 jaar zijn veel vergelijkende onderzoeken uitgevoerd, waarbij is nagegaan welke behandelmethode het beste werkt bij allerlei soorten emotionele problematiek. Heel vaak komt cognitieve gedragstherapie daar als effectieve psychologische behandelmethode uit naar voren.
Zowel kinderen als volwassenen kunnen zich aanmelden voor cognitieve gedragstherapie.

 

ACT en mindfulness

CGT kan gecombineerd worden met ACT en mindfulness. Vaak werkt een combinatie van zowel ontspannen en ontspanningsoefeningen met CGT, zo ook met het anders om leren gaan met gedachten, erg effectief. ACT en mindfulness wordt verder toegelicht op deze website (zie inhoudsopgave