Norma de Graaf geeft zowel therapie als coaching aan volwassenen.
De hulpvraag staat centraal, en samen werken we concreet aan een praktische oplossing.

 

Verschillende hulpvragen zijn mogelijk:
  • U ervaart relatieproblemen
  • U heeft last van ervaringen van uw verleden
  • U voelt zich overspannen of burnt out
  • U voelt zich overbelast
  • U voelt zich ongelukkig
  • U heeft het niet naar uw zin op uw werk
  • U heeft (onverklaarbare) fysieke klachten, en/of langdurige pijnklachten en vermoeidheid
  • Angst, paniek, onzekerheid, faalangst, depressie, dwang, sociale angst, trauma, rouwverwerking
  • Autisme, AD(H)D
  • Hoogbegaafdheid

Tijdens een eerste telefonisch contact kunnen we overleggen of en hoe ik u kan helpen, ook als uw hulpvraag niet hierbij staat.

Werkwijze

Samenwerking, motivatie en doelgericht werken zijn in mijn werkwijze heel belangrijk. Aan het begin van de sessie bespreken we wat die keer aan bod komt. Eveneens  kan u altijd aangeven wat u wilt bespreken en wat u ervan vindt. Doelgericht en oplossingsgericht werken zodat u weet wat u kunt verwachten vind ik heel belangrijk.
Voor kinderen zijn er tekenspullen, denkspelletjes, maar ook andere creatieve activiteiten zijn mogelijk: dit is afhankelijk van wat het beste aansluit bij uw kind. Observatie en begeleiding op school is mogelijk, zo ook begeleiding via mailcontact.
Zowel voor kinderen als volwassenen geldt:

 

Kindertherapie en orthopedagogiek 

Kindertherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen van  ongeveer 3 -18 jaar. Hierbij staat uw kind met zijn/haar klacht of probleem centraal en wordt vanuit verschillende invalshoeken naar uw kind gekeken en mee gewerkt. Hierbij stem ik me af zowel op de belevingswereld van uw kind, als op zijn/haar omgeving. De therapie richt zich zowel op de binnenwereld als op de buitenwereld van het kind. Door de combinatie van orthopedagogiek (leer- en ontwikkelingsproblemen, schoolproblemen), cognitieve gedragstherapie en mijn ervaring als leerkracht en docent /trainer werk ik zowel samen met uw kind, als met (indien nodig) de school ervan.
Het doel van de therapie is om uw kind op een ontspannen en snelle manier controle te laten krijgen over waar hij/zij last van heeft.

 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Dit gaat over wat u doet, denkt en voelt, en hoe dit samenhangt met uw klachten. Samen gaan we onderzoeken waar u last van hebt en hoe we dat op kunnen lossen. Er wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het probleem en de oorzaak ervan. We stellen samen doelen vast en gaan direct praktisch aan de slag. Bij bijvoorbeeld iemand die zich depressief voelt, slecht slaapt en veel piekert, beginnen we met het piekeren en slecht slapen. Vaak merkt u hier vrij snel een verbetering in. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van allerlei oefeningen, die we samen afstemmen.
De laatste 20 jaar zijn veel vergelijkende onderzoeken uitgevoerd, waarbij is nagegaan welke behandelmethode het beste werkt bij allerlei soorten emotionele problematiek. Heel vaak komt cognitieve gedragstherapie daar als effectieve psychologische behandelmethode uit naar voren.
Zowel kinderen als volwassenen kunnen zich aanmelden voor cognitieve gedragstherapie.

 

ACT en mindfulness

CGT kan gecombineerd worden met ACT en mindfulness. Vaak werkt een combinatie van zowel ontspannen en ontspanningsoefeningen met CGT, zo ook met het anders om leren gaan met gedachten, erg effectief. ACT en mindfulness wordt verder toegelicht op deze website (zie inhoudsopgave).

 

EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een nare of schokkende ervaring, zoals bijvoorbeeld van een ongeluk of gepest zijn. Last kan merkbaar zijn doordat u of uw kind bepaalde situaties vermijdt, door schrik, angst, triggers, spanningsklachten etc. Bepaalde herinneringen kunnen zich blijven opdringen, het denken aan de gebeurtenis roept nog steeds een emotionele reactie op. Meer informatie over EMDR kunt u vinden op de site: www.emdr.nl.

 

Schematherapie

Schematherapie is een integratieve cognitieve gedragstherapie. Het is een therapeutische werkwijze waarin elementen uit de cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtings- en Gestaltmodellen met elkaar worden gecombineerd. De therapie heeft als doel oude schema’s, die u belemmeren in het dagelijks leven, te onderkennen en te doorbreken. Op het moment dat u een emotie veel sterker voelt dan dat logisch is bij de situatie (vaak in relatie tot een ander persoon), dan is het mogelijke dat u getriggerd wordt op een schema of een emotie van uw verleden. Door schematherapie kunnen deze triggers veranderen en minder invloed krijgen op uw leven.