Voor Wie?

Voor iedereen, jong en oud, die hulp kan gebruiken bij het omgaan met bepaalde situaties of gebeurtenissen. Of voor u als ouder / verzorger, als u ziet dat het minder goed gaat met uw kind. Samen gaan we aan de slag om zo te werken aan een oplossing, of aan een manier om  zo goed mogelijk  met de situatie om te gaan.

Alle therapievormen zijn geschikt voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen (zie ” informatie voor volwassenen / werkwijze”). Samen kijken we welke werkwijze bij u of uw kind past.

Baby’s en jonge kinderen ontwikkelen zich in hoog tempo. Dit heeft invloed op hoe u als ouder met uw kind omgaat, zeker als uw kind zich anders ontwikkelt dan u verwacht. Andersom heeft de manier waarop u met uw kind omgaat veel invloed op de ontwikkeling van uw kind. Daarom neemt in de behandeling ook de relatie tussen ouders en kinderen een belangrijke rol in. Ook bij oudere kinderen komt deze relatie ter sprake.

Voor wie niet?

In deze praktijk is de therapie niet geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problemen op het psychiatrische vlak, zoals persoonlijkheidsstoornissen en psychoses.