Voor Wie?

Voor iedereen, jong en oud, die hulp kan gebruiken bij het omgaan met bepaalde situaties of gebeurtenissen. Of voor u als ouder / verzorger, als u ziet dat het minder goed gaat met uw kind. Samen kunnen we aan de slag gaan om zo te werken aan een oplossing, of aan een manier om  zo goed mogelijk  met de situatie om te gaan.

Kindertherapie is geschikt voor 0-18 jaar, en cognitieve therapie is geschikt voor kinderen van
6-18 jaar en volwassenen.

Baby’s en jonge kinderen ontwikkelen zich in hoog tempo. Dit heeft invloed op hoe u als ouder met uw kind omgaat, zeker als uw kind zich anders ontwikkelt dan u verwacht. Andersom heeft de manier waarop u met uw kind omgaat veel invloed op de ontwikkeling van uw kind. Daarom staat in de behandeling de relatie tussen ouders en kinderen centraal. Ook bij oudere kinderen komt deze relatie ter sprake.

Voor wie niet?

In deze praktijk is de therapie niet geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problemen op het psychiatrische vlak, zoals persoonlijkheidsstoornissen en psychoses.