Voor welke problemen?

 

Baby’s / jonge kinderen

U kunt als ouder / verzorger met baby’s en/of jonge kinderen te maken krijgen met de volgende problemen:

 • Slaapproblemen
 • Moeite met afscheid nemen of alleen gelaten worden
 • Denken dat uw kind niet gelukkig is
 • U denkt dat uw kind zich niet normaal ontwikkelt
 • Overmatige jaloezie tussen kinderen binnen hetzelfde gezin
 • U vraagt zich af hoe u het beste om kunt gaan met ongewenst gedrag van uw kind.

 

Ouders

Als u als ouder / verzorger merkt dat uw eigen problemen bepalen hoe u met uw kind omgaat, en als u dit wilt veranderen, kunt u zich ook aanmelden.
Bijvoorbeeld:

 • U heeft ingrijpende dingen meegemaakt in uw eigen jeugd, en merkt dat u daardoor overbezorgd bent over uw eigen kind.
 • De roze wolk na de bevalling ontbreekt of is grauwer dan gedacht.
 • Er is sprake geweest van complicaties tijdens de zwangerschap of de bevalling en dit heeft invloed op de relatie met uw kind.
 • U ervaart stress door het (aanstaande) ouderschap, voelt zich overvraagd, of u hebt het gevoel er alleen voor te staan.

 


Kinderen, jongeren en volwassenen

De problemen en waarmee een kind en/of uzelf te maken kunnen krijgen, en waarbij ik hulp kan bieden, zijn:

 • sociaal-emotionele problematiek: zoals faalangst, negatief zelfbeeld, trauma’s, rouwverwerking, gevolgen van een echtscheiding, gevolgen van pesten;
 • psychosomatische problematiek: zoals buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, waarbij voorop staat dat een medische oorzaak uitgesloten is;
 • gedragsproblematiek: zoals woedeaanvallen, liegen, stelen, niet luisteren, antisociaal gedrag;
 • ontwikkelingsproblematiek: zoals eetproblemen, slaapproblemen, leerproblemen, hoogbegaafdheid, ADHD en PDD NOS;
 • overig: piekerproblemen; dwanghandelingen en dwanggedachten; paniekstoornis; angststoornissen, waaronder verlatingsangst; specifieke fobie; sociale fobie en depressie.

 

Volwassenen

 

Norma de Graaf geeft zowel therapie als coaching aan volwassenen.
De hulpvraag staat centraal, en samen werken we concreet aan een praktische oplossing.

 

Verschillende hulpvragen zijn mogelijk:
 • U ervaart relatieproblemen
 • U heeft last van ervaringen van uw verleden
 • U voelt zich overspannen of burnt out
 • U voelt zich overbelast
 • U voelt zich ongelukkig
 • U heeft het niet naar uw zin op uw werk
 • U heeft (onverklaarbare) fysieke klachten, en/of langdurige pijnklachten en vermoeidheid
 • Angst, paniek, onzekerheid, faalangst, depressie, dwang, sociale angst, trauma, rouwverwerking
 • Autisme, AD(H)D
 • Hoogbegaafdheid

Tijdens een eerste telefonisch contact kunnen we overleggen of en hoe ik u kan helpen, ook als uw hulpvraag niet hierbij staat.