Praktische informatie

Aanmelden  en praktijkgegevens

U kunt vrijblijvend informatie opvragen en / of u als volgt aanmelden:

Praktijk voor cognitieve gedragstherapie en kindertherapie Norma de Graaf
Bezorgershof 20
5664GD Geldrop
tel.: 06-26021161

praktijkdegraaf@onsbrabantnet.nl

AGB code Norma de Graaf: 94-010147
AGB code praktijk: 94-58426

Tarieven

Een consult duurt 45 minuten. Naast het consult worden standaard 15 minuten gerekend voor de voorbereiding en het bijhouden van aantekeningen in het dossier. Het tarief hiervoor is € 95, – per gesprek. Dit geldt voor zowel het intakegesprek met ouders/verzorgers als de sessies met uw kind. Een eerste telefonisch gesprek wordt niet in rekening gebracht.
Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen is uitbesteed aan Uwnota.nl.

De ontvangen factuur betaalt u aan Uwnota.nl. Op de acceptgiro staat het rekeningnummer vermeld. Voor vragen over uw factuur en de betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar www.uwnota.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Uwnota.nl.

Servicedesk Debiteuren
Telefoonnummer: 0900 – 463 66 33 (10 ct per minuut, met een starttarief van 4,5 ct + gebruikelijke belkosten)
Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09:00 – 17:00 uur en vrijdag van 09:00 – 12:00 uur.

Kopie factuur opvragen
Een kopie van uw factuur kunt u aanvragen via telefoonnummer 0900 – 50 50 303 (€ 0,50 per gesprek)

Vergoedingen

De praktijk voor cognitieve gedragstherapie en kindertherapie Norma de Graaf is een eerstelijns psychologen en orthopedagogen praktijk, en een praktijk voor kindertherapie.
Vanaf 1-1-15 kunnen vergoedingen als volgt geregeld zijn:

  • het valt bij de zorgverzekering onder de aanvullende verzekering door lidmaatschap van het VvvK: in de zorggids staat de praktijk vermeld onder het kopje “psychosociale zorg” onder de naam: praktijk voor cgt en kindertherapie

Op de website van de Beroepsvereniging VvvK staat een actueel overzicht van verzekeraars die de kosten (gedeeltelijk) vergoeden (zie www.vvvk.nl ).

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kunt u kijken op www.vvvk.nl, en bij uw zorgverzekering.

 

Verwijzing huisarts en diagnose nodig: nee.

Er is geen diagnose nodig. Hierdoor is uw privacy gewaarborgd; u staat niet in een systeem geregistreerd met een diagnose. De vergoeding van de zorgverzekeraar kost u niet uw eigen risico.

Voor therapie is geen verwijzing, noch een diagnose nodig. Dat wil zeggen dat u zonder diagnose therapie kunt volgen en hiervan een (gedeeltelijke) vergoeding krijgt. Als het stellen van een diagnose tijdens therapie nodig blijkt te zijn, dan werkt Norma de Graaf hiervoor samen met verschillende collega’s en kan onderzoek ingezet worden.

 

Fiscale aftrekmogelijkheid

Er bestaat mogelijkheid om de gemaakte kosten voor kindertherapie af te trekken bij uw belastingaangifte als “bijzondere kosten”. Geadviseerd wordt om te checken in hoeverre dit voor u gunstig is.

Bijzondere Bijstand

Wanneer u een inkomen heeft op bijstandsniveau kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van therapie. Zoals de naam al zegt gaat het daarbij om bijstand voor bijzondere omstandigheden. Hier zijn geen eenduidige richtlijnen voor. Informeer bij uw gemeente.

Vergoeding eerstelijns psychologische zorg door Persoons Gebonden Budget

Als aan het probleem (gedrag) van uw kind een DSM-4 diagnose is verbonden, kunt u een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen waaruit de therapie vergoed kan worden.

Door het lidmaatschap van de VGCt, de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie, komt eerstelijns psychologische zorg voor PGB in aanmerking voor vergoeding, mits u PGB heeft.. Met het PGB kan eerstelijns psychologische zorg vergoed worden vanuit de
AWBZ via de gemeente.