Praktische informatie

Corona: de praktijk is OPEN! Therapie en coaching is zowel online mogelijk via WeSeeDo, als ook buiten op de hei in Geldrop, en op de praktijk met maximaal twee personen. In alle gevallen wordt een afstand van 1,5 meter gehouden tussen de aanwezigen.

Aanmelden en praktijkgegevens

U kunt vrijblijvend informatie opvragen en / of u als volgt aanmelden:

Praktijk voor cognitieve gedragstherapie en kindertherapie Norma de Graaf

Bezorgershof 20 5664GD Geldrop

tel.: 06-26021161 praktijkdegraaf@onsbrabantnet.nl

AGB codes Norma de Graaf: 94-010147, 90-107989

AGB code praktijk: 94-58426,  SKJ registratie

 

Tarieven

Een consult duurt 45 minuten. Naast het consult worden standaard 15 minuten gerekend voor de voorbereiding en het bijhouden van aantekeningen in het dossier. Het tarief hiervoor is € 95, – per gesprek. Dit geldt voor zowel het intakegesprek met ouders/verzorgers als de sessies met uw kind.

Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen is uitbesteed aan JBbusiness.

  • Eerste telefonisch gesprek: gratis
  • Telefonisch advies (kwartier): 35 euro
  • Reiskosten schoolgesprek: de helft van de reistijd wordt in rekening gebracht
  • Verslagen: op verzoek van de ouders (ook verslagen voor derden worden enkel op verzoek van de ouders geschreven): 65 euro voor een kort verslag, uitgebreid verslag in overleg.

Wanneer u een afspraak wilt annuleren of verzetten, dient u dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch te laten weten (de voicemail kunt u hiervoor ook inspreken), anders wordt de afspraak alsnog in rekening gebracht.

Vergoedingen

De praktijk voor cognitieve gedragstherapie en kindertherapie Norma de Graaf is een eerstelijns psychologen en orthopedagogen praktijk, en een praktijk voor kindertherapie. Vanaf 1-1-15 kunnen vergoedingen als volgt geregeld zijn:

  • het valt bij de zorgverzekering onder de aanvullende verzekering door lidmaatschap van het VvvK of door lidmaatschap van het NVPA: in de zorggids staat de praktijk vermeld onder het kopje “psychosociale zorg” onder de naam: praktijk voor cgt en kindertherapie

Op de website van de Beroepsvereniging VvvK staat een actueel overzicht van verzekeraars die de kosten (gedeeltelijk) vergoeden (zie www.vvvk.nl of www.nvpa.org). Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kunt u kijken op www.vvvk.nl, of www.nvpa.org, en bij uw zorgverzekering.

Verwijzing huisarts en diagnose nodig: nee. Er is geen diagnose nodig. Hierdoor is uw privacy gewaarborgd; u staat niet in een systeem geregistreerd met een diagnose. De vergoeding van de zorgverzekeraar kost u niet uw eigen risico.

Voor therapie is geen verwijzing, noch een diagnose nodig. Dat wil zeggen dat u zonder diagnose therapie kunt volgen en hiervan een (gedeeltelijke) vergoeding krijgt. Als het stellen van een diagnose tijdens therapie nodig blijkt te zijn, dan werkt Norma de Graaf hiervoor samen met verschillende collega’s en kan onderzoek ingezet worden.

Fiscale aftrekmogelijkheid

Er bestaat mogelijkheid om de gemaakte kosten voor kindertherapie af te trekken bij uw belastingaangifte als “bijzondere kosten”. Geadviseerd wordt om te checken in hoeverre dit voor u gunstig is.

Vergoeding: Persoons Gebonden Budget

Als aan het probleem (gedrag) van uw kind een DSM-4 diagnose is verbonden, kunt u een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen waaruit de therapie vergoed kan worden. Door het lidmaatschap van de VGCt, de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie, komt eerstelijns psychologische zorg voor PGB in aanmerking voor vergoeding, mits u PGB heeft.. Met het PGB kan eerstelijns psychologische zorg vergoed worden vanuit de jeugdwet via de gemeente. Ook is er soms een contract mogelijk met de gemeente. Dit is per gemeente verschillend. Norma de Graaf werkt hieraan mee, indien ouders dit zelf initiëren.